12 millioner til gode formål i Nord-Norge

12 millioner til gode formål i Nord-Norge

Foto: Tromsø Turnforening

I dag fordeles 12 millioner kroner av bankens overskudd til idrett, kultur, kunnskap og allmennyttige formål fordelt på 135 ulike prosjekter – fra Brønnøysund i sør til Kirkenes i nord.

– Landsdelens innbyggere er SpareBank 1 Nord-Norges største eier. Og i stedet for å dele ut overskudd til hver og en, ligger det i bankens vedtekter å gi utbytte til samfunnsnyttige formål innenfor kultur, kunnskap, idrett og fritid. Målet er å skape aktivitet og bolyst der folk er, og prosjekter som retter seg mot barn og unge har derfor høy prioritet, forteller kommunikasjonssjef Geir Håvard Hanssen.

For eksempel får snowboardklubben i Alta 100.000 kroner til å bygge verdens nordligste skate bowl. Harstad Klatreklubb får 100.000 kroner til ny klatrevegg i Hålogalandshallen, FK Saltdalskameratene får 100.000 kroner til nytt klubbhus og Tromsø Turnforening får 1.000.000 kroner til bygging av ny turnhall på Templarheimen. I oversikten nedenfor kan du se hele oversikten over høstens gavetildelinger.

Samfunnsutbytte til gode formål
For snart 180 år siden blomstret det med små sparebanker rundt om i hele landsdelen, etablert av lokale væreiere og kjøpmenn. Sparebankene gjorde det mulig for folk flest å sette av litt av lønna til sparing for dårlige tider, og sikre en økonomisk tryggere alderdom. Bankene var et viktig middel i kampen mot fattigdommen og bidro til vekst og samfunnsbygging gjennom lån til båter, redskaper, bygninger og utstyr. SpareBank 1 Nord-Norge er i dag en sammenslutning av et 40-talls sparebanker rundt om i landsdelen.

Sammen får vi ting til å skje
Overskuddet som eies av landsdelens innbyggere forvaltes gjennom SNN-fondet og av bankens stiftelser. SNN-fondet tar imot søknader fra lag og foreninger i hele landsdelen to ganger i året. Søknadsfristen er 1. april og 1. oktober. Siden 2006 har over en halv milliard kroner blitt delt ut til 2 842 gode formål i landsdelen. Disse pengene har bidratt til finansiering av idrettshaller, ballbinger, kunstgressbaner, løypemaskiner, fotballdrakter, korpsinstrumenter, festivaler, skatebaner, kulturvern, aktiviteter – og en rekke andre gode opplevelser. 
 

PDF icon Samfunnsutbytte fra SNN fondet høsten 2015.pdf

eller lokal konto