17 millioner til gode formål

17 millioner til gode formål

Sammen får vi ting til å skje

Det nordnorske samfunnet er SpareBank 1 Nord-Norges største eier. I dag deles 17 millioner kroner av bankens overskudd ut som utbytte – i form av gaver til idrett, kultur, kunnskap og allmennyttige formål.

Visste du at SpareBank 1 Nord-Norge er en samfunnseid bank? Vi er banken din – på flere måter. Er du kunde hos oss, er du også medeier i landsdelens egen bank.

Selve ideen med sparebankene var at det var innskyterne, altså kundene som satte sparepengene sine inn i banken, som var bankens eiere. I dag er 53 prosent av SpareBank 1 Nord-Norge eid av det nordnorske samfunnet. 

Når banken går med overskudd, får eierne utbytte. Og siden landsdelen er vår største eier, får det nordnorske samfunnet også utbetalt utbytte fra SpareBank 1 Nord-Norge. 

Samfunnsutbyttet fra SpareBank 1 Nord-Norge kan benyttes til allmennyttige formål innenfor kultur, kunnskap, idrett og fritid. Gjennom vårt samfunnsengasjement ønsker vi å bidra til å skape aktivitet og bolyst i små og store lokalsamfunn i landsdelen.

Når vi skal kanalisere samfunnsutbyttet fra SpareBank 1 Nord-Norge tilbake til det nordnorske samfunnet, har vi fire verktøy til hjelp:

  • Kulturnæringsstiftelsen skal bidra til utvikling av kulturnæring i Nord-Norge. 
  • Kunststiftelsen skal sikre nordnorsk eierskap til nordnorsk kunst og kunst fra landsdelen.
  • Sparebankstiftelsen skal forvalte det nordnorske samfunnets eierskap i SNN. 
  • Og så har vi SNN-fondet, som hvert år får inn hundrevis av søknader om støtte. SNN-fondet bidrar årlig med midler til hundrevis av små og store prosjekter rundt omkring i landsdelen.

Det er ikke småpenger det er snakk om når landsdelsbanken deler ut samfunnsutbytte. Siden 2006 har over en halv milliard kroner blitt delt ut til gode formål i Nord-Norge. Disse pengene har bidratt til finansiering av idrettshaller, ballbinger, kunstgress, løypemaskiner, konsertflygler, korpsinstrumenter, festivaler, skatebaner, kulturvern, aktiviteter – og en rekke andre gode opplevelser.

I dag offentliggjøres vårens utbetalinger fra SNN-fondet. Totalt 17,1 millioner kroner går til ulike prosjekter, lag og foreninger – fra Sandnessjøen i sør til Kirkenes i nord.

For eksempel får Tromsø Trailblazers, Nord-Norges første klubb for amerikansk fotball, 10.000 kroner til oppstart av ungdomslag. Brønnøysund Musikkorps kan glede seg til å spille i de nye uniformene sine. 190.000 kroner går til Brønnøy-korpset. Og i Øksfjord kan atletklubben bestille nytt utstyr for 50.000 kroner.

Her er lista over alle som får utbetalt samfunnsutbytte fra SNN-fondet.

PDF icon Gavetildelinger fra SNN-fondet våren 2015.pdf

 

eller lokal konto