Skiglede på Hemnesberget

Skiglede på Hemnesberget

Skiglede under Hemnes Cup. Foto: Tore Furuhatt

Hemnes Idrettslag har fått 200 000,- kroner til fornying av lysløypa fra SNN-fondet. Denne høsten er 115 søkere tildelt 8,6 millioner kroner av bankens samfunnsutbytte til gode formål.

-Løypeanlegget på Hemnesberget ble utviklet på dugnad på midten av syttitallet. Anlegget ble etablert med gamle stolper fra nedlagte traséer og en telefonlinje tilbake fra femtitallet. Fornyingen av lysløypa var derfor helt nødvendig, forteller leder av Hemnes Idrettslag, Antoine Chaboud. 

-Gaven fra SpareBank 1 Nord-Norge betyr at vi er et stort steg nærmere målet om å skape et flott anlegg og rekreasjonsområd for store og små, sier Chaboud.

En gave til alle
Vi planlegger å oppgradere dagens trasé med 50 stolper og nye moderne armaturer, forteller Lars-Sivert Larsen, leder i skigruppa ved Hemnes Idrettslag. 

-Vi ønsker også å legge om dagens løypetrasé og ikke minst lage en flott skileikebakke. Alt arbeidet gjøres på dugnad i samarbeid med idrettslaget, Helsetjenesten i Hemnes og NAV Hemnes, forteller Larssen.

-Fotballbanen og løypenettet ligger sentralt og vakkert til på toppen av Hemnesberget. Beliggenheten gjør at alle som bor på Hemnesberget har kort vei til anlegget. Dette er derfor en gave til alle på hele Hemnes, forteller Chaboud stolt.

Sammen får vi ting til å skje
SNN-fondet skal bidra til prosjekter som skaper aktivitet og mangfold innen idrett, kultur, kunnskap og allmennyttige formål i Nord-Norge. Siden 2006 har SpareBank 1 Nord-Norge bidratt med 474 millioner kroner i samfunnsutbytte til 2.246 gode formål i hele landsdelen.

-I høstens søknadsrunde har 16 nærmiljøanlegg fått støtte fra SNN-fondet, fra Hemnes i sør til Bugøynes i nord, forteller seniorrådgiver Reidun Lunndal ved Kommunikasjonsavdelingen i SpareBank 1 Nord-Norge. 

-Disse anleggene bidrar til å skape gode opplevelser og ulike fritidsaktiviteter, både på sommeren og vinteren for hele familien, sier Lunndal.

-I høst fikk vi inn 538 søknader på til sammen 104 millioner kroner til SNN-fondet. Det er fantastisk å se mangfoldet av prosjekter som er under planlegging, og ikke minst den store dugnadsånden som bidrar til å gjøre det godt å bo og leve i Nord-Norge. Det har derfor vært en krevende jobb for SpareBank 1 Nord-Norge å prioritere blant så mange gode prosjekter, forteller Lunndal.

I vedlegget kan du lese nærmere om hvem som har mottatt støtte fra SNN-fondet i høst.

PDF icon Gavetildelinger fra SNN-fondet høst 2014.pdf

eller lokal konto