Søk støtte

Søk støtte

Informasjon om neste søknadsfrist kommer på nyåret i 2018 

Du kan også søke om støtte fra bankens stiftelser. Les mer her.

eller lokal konto