Hvem kan søke

Hvem kan søke

Kulta under SNN-dagen. Foto: Lars Åke Andersen

Hvis du ønsker å søke støtte til ditt prosjekt fra samfunnsutbytte til SpareBank 1 Nord-Norge vil du finne mer informasjon her: søk om samfunnsutbytte
Merk at neste søknadsfrist er 1.april 

 

 

eller lokal konto