Hvem kan søke

Hvem kan søke

Kulta under SNN-dagen. Foto: Lars Åke Andersen

Vi ønsker å støtte prosjekter som skaper varige verdier i landsdelen. Derfor prioriterer vi å støtte prosjekter og formål til lag, foreninger og organisasjoner i frivillig sektor. Prosjekter som er rettet mot barn og ungdom, eller som er initiert av ungdom selv gis særlig prioritet i søknadsbehandlingen. Vi ønsker å støtte breddetiltak foran elite og tilstreber også en geografisk spredning av våre gavetildelinger. 

I spesielle tilfeller kan SNN-fondet tildele større gaver til prosjekter som er av stor betydning for landsdelen eller lokalmiljøet. Vi vil derfor åpne for å gi støtte til etablerte institusjoner og organisasjoner som er profesjonelt drevet.

Søk støtte

 

 

 

eller lokal konto