Om SNN-fondet

Om SNN-fondet

Kokkekurs for barn under SNN-dagen. Foto Lars Åke Andersen.

Har du et godt prosjekt som du vil søke om støtte til fra samfunnsutbytte til SpareBank 1 Nord-Norge? Her kan du finne mer informasjon: søk om samfunnsutbytte

Merk at neste søknadsfrist er 1.april 

eller lokal konto