Utbetaling av gaver

Utbetaling av gaver

Når prosjektet er gjennomført må du sende sluttrapport hvor du ber om å få utbetalt det tildelte gavebeløpet. Sluttrapporten er en bekreftelse på at prosjektet er gjennomført som beskrevet i søknaden. Du må derfor vedlegge dokumentasjon som viser at prosjektet er realisert. For eksempel kopi av faktura, ordrebekreftelse, kvitteringer og lignende.

Hvis gaven i tillegg er en delfinansiering av et prosjekt, vil vi be deg om å vedlegge dokumentasjon fra øvrige støttespillere/samarbeidspartnere som viser at prosjektet er fullfinansiert før vi utbetaler gaven.

Går prosjektet over flere år blir gaven utbetalt i årlige rater.

Om ikke prosjekter realiseres innen to år bortfaller gavetildelingen.

Last ned: Sluttrapport for SNN-fondet.

eller lokal konto