Oss som sponsor

Oss som sponsor

Barna tok del i sykkelfesten under Arctic Race of Norway

Sponsing er den kommersielle delen av vårt samfunnsengasjement og inngår som en del av markedsføringen av konsernet. Vår sponsorvirksomhet har som mål å skape gode assosiasjoner og økt kjennskap til vår merkevare. 
I tillegg ønsker vi å benytte våre sponsorater til å skape gode relasjoner til bankens kunder, og stolthet og motivasjon hos våre medarbeidere.

Sammen får vi ting til å skje
Grunnfjellet av våre samarbeidsavtaler er med frivillige lag og foreninger. Disse skal bidra til å skape bred aktivitet i landsdelen.
I tillegg samarbeider vi med en rekke idrettslag og kulturorganisasjoner på nasjonalt nivå. Disse skaper liv og røre. De bidrar til å gjøre landsdelen til et attraktivt sted å bo, og til en spennende destinasjon å besøke.